Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Τόπος

Divani Caravel

Αίθουσα Templar’s
Ξενοδοχείο Royal Olympic.

Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43 Αθήνα – Ελλάδα
Τηλ. +30 210 92.88.400
Φαξ. +30 210 92.33.317