Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Επικοινωνία Συνεδρίου

Οργάνωση/Πληροφορίες


Μαραθωνομάχων 26
15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210-6827405, 6839690-1
Φαξ: 210-6827409
Email: ssialma@tmg.gr
Web site: www.tmg.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σπυριδούλα Σιαλμά