Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Φορείς – Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Ημερίδας:
Ευσταθίου Πάνος

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μίχος Νικόλαος
Μέλη:

  Γκογκόσης Κωνσταντίνος
  Ευσταθίου Ανδρέας
  Ευσταθίου Ελίνα
  Ιακωβίδου Ελισάβετ
  Κουρεμένος Νικόλαος
  Κούτση Αλεξάνδρα
  Μήτσιου Μαρία
  Μπάκα Αγορίτσα
  Μπέκας Περικλής
  Μπέμπη Μαργαρίτα
  Μποτσάκη Μαρία
  Ντούλας Γεώργιος
  Παπαγεωργίου Νικόλαος
  Παπανικολάου Σπυρίδων
  Σαλούρου Μαρία
  Τσερώνη Μαρία
  Φιλιππάτου Βασιλική
  Φιοράκης Χρήστος
  Φωτεινέας Ανδρέας
  Χαβελές Ιωάννης

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μανωλίδου Ζαχαρούλα
Μέλη:

  Ηλιόπουλος Δημήτριος
  Κουσκούνη Ευαγγελία
  Λινού Αθηνά
  Μπεχράκης Παναγιώτης
  Σάπκας Γεώργιος
  Χατζηγεωργίου Δημήτριος